Menu
Binnen 30 seconden tegoed bestellen
Code direct per e-mail
Veilig en betrouwbaar afrekenen

Hoe Werkt Het

Hoe Werkt Het

Onze diensten
Met onze diensten kunt u beltegoed opwaarderen en gamekaarten, entertainmentkaarten en prepaid creditcards van verschillende aanbieders online kopen. Eenvoudig te bestellen en onmiddellijk geleverd.
Wilt u weten hoeveel beltegoed u nog hebt? Of bent u op zoek naar de instructies voor opwaarderen van uw aanbieder? Op onze website vindt u meer informatie van de verschillende aanbieders. Hebt u andere vragen, kijk dan op onze pagina met veelgestelde vragen.

Wie wij zijn: onze contactgegevens
Beltegoed is een handelsnaam van Recharge.com International B.V.
Onze (contact)gegevens:
Beltegoed.nl
Amsteldijk 216
1079 LK Amsterdam

E-mail: support@beltegoed.nl

Recharge.com International B.V. is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 09213436
Btw-nummer: NL8217.53.290.
U kunt tevens contact opnemen met onze klantenservice via ons veelgestelde vragen formulier op onze website.

Aanbieders
Via onze website kunt u tegoed van een aanbieder kopen. De voorwaarden die door de aanbieder gesteld worden, zijn van toepassing op het gebruik van het tegoed.

Tegoed kopen
Indien u tegoed koopt, ontvangt u van ons een digitale code voor dat tegoed. De aanbieder is de daadwerkelijke leverancier van het tegoed of de dienst, en zodra u het tegoed activeert, wordt er een overeenkomst tot stand gebracht tussen u en de aanbieder. Beltegoed is de tussenpersoon. De aanbieder is verantwoordelijk voor de mogelijkheid om het tegoed daadwerkelijk te gebruiken. Wij selecteren onze aanbieders zorgvuldig.
De omschrijving van de goederen van de verschillende aanbieders op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk. Fouten of vergissingen in de omschrijving van het aanbod en / of in de getoonde afbeeldingen zijn niet bindend en hebben geen aansprakelijkheid van ons en / of de aanbieder tot gevolg.
Het aanbod op onze website bevat alle informatie en kosten die verband houden met de aankoop van tegoed wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, waaronder begrepen aanvullende kosten, zoals servicekosten voor de diensten die wij aan u verlenen.

Misbruik of fraude staan wij niet toe
Misbruik of fraude (waaronder begrepen onrechtmatig gebruik van een betaalwijze, diefstal, fraude, verduistering of anderszins) wordt actief door ons opgespoord. Alle aankopen van tegoed via onze website kunnen op misbruik of fraude gecontroleerd worden, en hiervoor werken wij samen met derden. Zodra wij misbruik of fraude vermoeden of ontdekken, weigeren wij een bestelling van tegoed en verstrekken wij u geen digitale code.
Bij een vermoeden van onrechtmatig gebruik kunnen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs vragen alsmede een kopie van een bankafschrift en/of andere documenten. Na deze extra controle kunnen wij besluiten om u een digitale code voor tegoed te verstrekken, maar daartoe zijn wij niet verplicht. Wij nemen deze maatregelen om het kopen van tegoed via onze website veilig te houden voor u.

Veilige betaling
Tegoed kan veilig en beveiligd via onze website gekocht worden. Indien u tegoed gekocht hebt, ontvangt u een e-mail en op verzoek tevens een sms met uw digitale code. U ontvangt de digitale code per e-mail zodat u het tegoed onmiddellijk kunt gebruiken. Daarnaast kan de digitale code ook rechtstreeks op uw scherm getoond worden. Zorg er daarom voor dat u ons van de juiste gegevens voorziet: het juiste e-mailadres en mobiele nummer.

Meteen online – onmiddellijk een code
Zodra u uw digitale code ontvangen hebt, kunt u het tegoed onmiddellijk gebruiken.
Omdat u de code meteen kunt gebruiken, kunnen wij u tijdens de bestelprocedure op onze website vragen om in te stemmen met onmiddellijke levering van de digitale code en derhalve onmiddellijke aanvang van het contract, en om afstand te doen van uw herroepingsrecht.
Producten waarvoor de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen voor consumenten van toepassing is, staan op de website vermeld. U kunt gebruikmaken van het standaard herroepingsformulier of online contact met ons opnemen via de veelgestelde vragen of klantenservice, of ons op een andere manier middels een ondubbelzinnige verklaring in kennis stellen. U dient ons binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen dat u het contract wenst te herroepen. Wij restitueren alle kosten binnen 14 dagen nadat wij het product van u ontvangen.

Let op voor misbruik van uw code
De code vertegenwoordigt een digitale waarde (een digitaal goed) die onmiddellijk gebruikt kan worden, en de digitale code is niet beschermd. U kunt de code onmiddellijk na ontvangst gebruiken. Iemand anders kan de digitale code ook meteen gebruiken als diegene toegang tot die code verleend wordt. Houd de code geheim en deel deze niet met anderen. We kunnen misbruik niet voorkomen, maar als we samen opletten helpt dat wel.

Uw persoonsgegevens
Wij vertrouwen erop dat u ons de juiste contactgegevens verstrekt hebt. Wij gebruiken uw e-mailadres en telefoonnummer om u onze digitale code voor het tegoed te verstrekken. Wij gebruiken uw e-mailadres tevens om contact met u te houden, waaronder door u acties, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen toe te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw contactgegevens en persoonsgegevens te beschermen. Bekijk ons Privacybeleid indien u toegang wilt tot uw persoonsgegevens of deze wenst te wijzigen. Indien u onze nieuwsbrieven en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment via de uitschrijflink in onze nieuwsbrieven uitschrijven.
Uiteraard beschermen wij uw persoonsgegevens. Ons Privacybeleid kunt u hier vinden.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na de aanvang van het contract te herroepen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen middels een duidelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Voor de annuleringstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de annulering

Indien u dit contract herroept binnen de herroepingstermijn, zorgen wij onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw kennisgeving van herroeping ontvangen hebben voor restitutie. Aanvullende kosten die voortvloeien uit de keuze voor een andere wijze van levering dan de standaard leveringswijze zijn niet inbegrepen. Voor de restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij anders met u is overeengekomen. Voor deze restitutie worden u geen kosten in rekening gebracht.

Model herroepingsformulier

(A.u.b. dit formulier invullen en terugsturen indien u het contract wenst te annuleren.)

Aan: Recharge.com, Amsteldijk 216, 1079 LK Amsterdam, e-mail: support@beltegoed.nl

- Ik / wij (*) herroep(en) hierbij het contract dat door mij / ons gesloten is (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*):
- Besteld op (*) / ontvangen op (*):
- Naam van de consument(en):
- Adres van de consument(en):
- Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij schriftelijke kennisgeving):
- Datum:

---
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Houd er rekening mee dat voor vrijwel alle producten op onze website géén recht tot herroeping periode van 14 dagen van toepassing is. Zoals uitgelegd in de paragraaf “Meteen online - onmiddellijk een code”, ga je op het moment dat jij op “betalen” klikt akkoord met de directe uitvoering van je bestelling door Beltegoed.nl. Hiermee vervalt je recht tot herroeping omdat digitale codes direct gebruikt kunnen worden.

Vragen?


Wij hebben geprobeerd om het opwaarderen en kopen van tegoed van een aanbieder via ons zo eenvoudig mogelijk te maken. Hebt u desondanks een vraag over onze diensten? Onze klantenservice helpt u graag. Wij proberen vragen binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Indien dit niet binnen deze termijn lukt, stellen wij u daarvan op de hoogte. Indien een digitale code niet werkt, doen wij ons best om u te helpen.
Hebt u een vraag over de diensten van een aanbieder? Dan raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de aanbieder, die dan gaat proberen een oplossing voor u te vinden. Komt de aanbieder niet met een oplossing? Neem dan contact met ons op. Als tussenpersoon proberen wij u verder te helpen. Neem contact met ons op via onze pagina met veelgestelde vragen.
Hebt u een klacht? En hebben wij u niet kunnen helpen? U kunt uw klacht altijd indienen bij de Europese Geschillencommissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid om mee te werken aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

Verder nog vragen?
Indien u verder nog vragen hebt, kunt u onze veelgestelde vragen bekijken. Neem contact op met onze klantenservice als uw vraag er niet bij staat. Onze klantenservice helpt u graag.